Hudobný pedagóg


  • Rudy Goga pedagogicky pôsobí od roku 1996 v Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša Topoľčany, kde vyučuje hru na klarinete a saxofóne. Jeho žiaci sa doteraz úspešne zúčastnili súťaží slovenských konzervatórií : A. Kapri -  2.miesto, J. Kamencay – 3.miesto, M. Sloboda – 3.miesto. J. Kamencay v súčasnosti pokračuje v štúdiu na Akadémii múzických umení v Prahe.
 
  • Od roku 2002 vyučuje hru na klarinete, saxofóne a zobcovej flaute v Základnej umeleckej škole v Topoľčanoch, kde sa tiež veľmi úspešne zúčastňuje rôznych súťaží a koncertov : 1. miesto v hre na klarinete – J. Kamencay, celoslovenská súťaž Nižná,   2. a 3. miesto v hre na zobcovej flaute – Barbora Gogová, celoslovenská súťaž Nižná, dva krát 1. ,miesto v komornej hre na súťaži Nitrianska lutna, Medzinárodná súťaž Nové zámky – 1. miesto Barbora Gogová, 1. miesto Katarína Somorová – obe v hre na zobcovej flaute, vo svojich kategóriach, 1. miesto v komornej hre – kvarteto zobcových fláut. Prejavuje sa ale aj ako aranžér pre školský orchester a komorné súbory.